2020 vasario 21 d., penktadienis
 
Žiūrėkite naujausią laidą BTV tinklapyje
Laida rodoma
BTV
Šeštadieniais
8:45
 
 

Sveikatos aktualijos

„Sodros“ specialistai turi teisę susipažinti su medicininiais dokumentais
Reaguodama į pastaruoju metu kilusias diskusijas bei abejones dėl to, ar „Sodros“ nedarbingumo specialistai turi teisę susipažinti su pacientų medicininiais dokumentais,  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) inicijavo šio klausimo svarstymą, kuriame dalyvavo SADM, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir „Sodros“ atstovai. 

Pasitarimo dalyviai vieningai sutarė, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad „Sodros“ teritorinių skyrių specialistai vykdydami nedarbingumo kontrolės veiksmus turi teisę ir pareigą susipažinti su pacientų medicininiais dokumentais, o asmens sveikatos priežiūros įstaigos neturėtų sudaryti papildomų kliūčių pateikdamos šiuos dokumentus. 

Toks atsakymas pateiktas ir šią problemą kėlusioms sveikatos priežiūros įstaigoms sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio pasirašytame 2012 m. kovo 3 d. rašte. Jame teigiama, kad 
vykdydami nedarbingumo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės funkciją „Sodros“ teritorinių skyrių darbuotojai turi teisę gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir pan., t.y. susipažinti su konfidencialia informacija apie pacientą be jo sutikimo, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek ta informacija yra būtina nedarbingumo kontrolei kiekvienu konkrečiu atveju atlikti.

Be to, Sutartyse dėl teisės išduoti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus bei elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus „Sodros“ teritorinis skyrius įsipareigoja užtikrinti informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, asmens duomenis teikti, naudoti ir jų apsaugą užtikrinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka. Minėtų sutarčių tipinė forma yra suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija. 

„Sodra“ išmoka pinigus, kuriuos mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas, sumoka gyventojai ir įmonės, todėl privalome užtikrinti, kad tie pinigai būtų išmokami tam turint teisėtą pagrindą“, – sako Mindaugas Sinkevičius, „Sodros“ direktorius. 

„Sodros“ teritoriniai skyriai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, nuolat kontroliuoja nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo teisėtumą bei pagrįstumą. Nedarbingumo pažymėjimų išdavimas pagal tam tikrus kriterijus analizuojamas programinės įrangos pagalba, nuolat atliekami patikrinimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei atrenkami laikinai nedarbingais pripažinti asmenys, kurių sveikatos būklė ir darbingumas yra tikrinami asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau – GKK). Šios komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti „Sodros“ vyriausieji specialistai nedarbingumo kontrolei. Šių specialistų teikimu GKK posėdžiuose asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimai sprendžiami įvertinant apdraustųjų asmenų sveikatos būklę bei darbingumą. 

Per 2011 metų pirmąjį pusmetį darbingumo patikrinimui buvo iškviesta virš 22 tūkst., o per 2010 m. pirmąjį pusmetį – virš 18 tūkst. laikinai nedarbingais pripažintų asmenų. „Sodrai“ pakvietus laikinai nedarbingais pripažintus asmenis sveikatos būklės ir darbingumo patikrinimui į GKK, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai daugiau nei pusę (apie 60 proc.) šių asmenų pripažįsta darbingais dar iki GKK posėdžio (nedarbingumo pažymėjimai nedelsiant užbaigiami), dar apie 5 proc. pakviestų asmenų darbingais pripažįstami posėdžio metu.

Per pirmąjį praėjusių metų pusmetį atlikus patikrinimus bei vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, neišmokėta ligos pašalpų virš 152 tūkst. litų. (1070 atvejų, 3065 darbo dienos), dėl nustatytų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų iš ligos pašalpos gavėjų išieškota beveik 6 tūkst. litų. Tuo tarpu per tą patį 2010 metų laikotarpį neišmokėta ligos pašalpų už beveik 260 tūkst. litų (1614 atvejai, 4968 darbo dienų).

Per pirmąjį 2011 metų pusmetį iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl įvairių pažeidimų išduodant bei tęsiant nedarbingumo pažymėjimus į „Sodros“ biudžetą buvo susigrąžinta virš 11 tūkst. litų nepagrįstai išmokėtų ligos pašalpų.

 
 
© UAB Sveikatos ABC   Reklama
Dizaino sprendimas: Deform
Techninis sprendimas: PGS
“Sveikatos ABC”
Redakcijos adresas:
Inovacijų g. 4, LEZ, Kauno raj.
Tel. (8 37) 328008
Faks. (8 37) 338487
redaktore@sveikatosabc.lt